Stantræks eget værktøjsmageri består af professionelle og erfarne værktøjsmager. De tager sig af vedligeholdelse og reparation af dine værktøjer og sørger for, at de altid er klar til brug – så vi kan bruge dem i produktionen med kort varsel. Og de har knowhow til at udvikle helt specielle løsninger med komplekse følgesnitsværktøjer.